מדיניות פרטיות

חברת אלטרון, ח.פ.: 510858897 אשר מענה הוא ברחוב: חלמיש 4, אזה"ת כרמיאל בטל': 04-7700000, בדוא"ל:sales@eltron.co.il ואשר מפעילה את האתר: www.eltron.co.il (להלן: "האתר").  

"מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך). המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד.

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

כללי

1.מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

2.הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק להנהלת האתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

 

הודעות שיווקיות והודעות מהאתר

1.הנך מאשר בזאת להנהלת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הנהלת האתר רשאית לשלוח למשתמשים ולרוכשים באתר מידע אודות מוצרים שונים, קישורים לרכישתם, והודעות עדכון, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או באמצעות WhatsApp. אם הרוכש אינו מעוניין בקבלת דבר פרסומת כאמור, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה להנהלת האתר בדוא"ל sales@eltron.co.il  או לטל' 04-7700000 ולבקש הסרתו, ו/או באמצעות קישור הסרה ייעודי שיימצא בגוף ההודעות הנשלחות.

 

איסוף מידע

1.בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, אנשי קשר, מיקומים גיאוגרפיים, העדפותיך וכל מידע אשר תספק לאתר) וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה ועוד).

2.הנהלת האתר מעמידה לרשות משתמשיה טופס מקוון ליצירת קשר, בו מתבקשים למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, דוא"ל. ללא מסירת הנתונים האמורים לא תתאפשר שליחת הטופס. לחלופין, הינך מוזמן ליצור קשר עימנו בכתובת המייל sales@eltron.co.il או באמצעות הטלפון שמספרו 04-7700000 או בדואר רשום לכתובת: חלמיש 4, אזה"ת כרמיאל עבור חברת אלטרון.

 

שימוש במידע

האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

1.אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש;

2.שיפור האתר או השירות;

3.טיפול במחלוקות ו/או בבעיות טכניות;

4.שליחת הודעות למשתמשים;

5.פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו;

6.כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

אנו משתפים את המידע עליך עם שותפינו, חברות אחיות, חברות בנות, חברות אם, חברות מסונפות, וקבלני משנה.

 

שמירת המידע

הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או יצירת קשר ו/או לצורך סיפוק המוצרים שהנהלת האתר מספקת. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

הנהלת האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ולאבטחת המידע, אך אינה יכולה להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

ייתכן וחלק מהשיחות מוקלטות לשם בקרת איכות.

 

מחיקה ועיון במידע

כל משתמש רשאי לעיין במידע שנאסף עליו ו/או לבקש למחוק את המידע, הכל כאמור בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, והתקנות הנלוות לו.

 

Cookies

1.האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת  Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

1.האתר עשוי להתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים  Cookies במכשירך. ה-Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהוצבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

האתר עשוי לאפשר לגורמי הפרסום הרלוונטיים לבצע פרסום ולהפנות תוכן לקהל הדומה למשתמשי האתר על בסיס פרופיל המשתמשים באתר ("טרגוט").

 

סמכות שיפוט ודין חל

מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, וכל הסכם אחר שנכרת בין הצדדים, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהם תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים, הם יהיו בתוקף עם פרסומם

לקבלת מידע נוסף ממומחה, השאירו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם